STATII-1257  5-Panel STATCUP II  (THC/COC/OPI/AMP/MAMP) 25 Tests Per Box
STATII-0257 5-Panel STATCUPII   (COC/AMP/MAMP/OPI/PCP) 25 Test Per Box - No THC
STATII-1257-A 5-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/OPI/AMP/MAMP + pH,SG,OX) 25 Test per Box
STATII-2167-3 6-Panel STATCUP II (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/BZO) 25 Tests Per Box
STATII-2167-3-A 6-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/BZO + pH, SG, OX) 25 Tests Per Box
STATII-6167-A 6-Panel STATCUP II + Adulerants (THC/COC/MOR/MAMP/BZO/OXY + pH,CR,OX) 25 Test Per Box
STATII-6167-A-E 6-Panel STATCUP II + Adulerants + Alcohol (THC/COC/MOR/MAMP/BZO/OXY + pH,SG,OX + ETOH) 25 Test Per Box
STATII-2387-A 8-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/BZO/MTD/OXY + pH, CR, OX) 25 Tests Per Box
STATII-03107-A 10-Panel STATCUPII + Adulterants (COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MTD/MDMA/OXY  + SG,Ph,OX) 25 Tests Per Box - No THC
STATII-12107-A 10-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/BZO/MTD/MDMA/OXY/BUP + pH, SG, OX) 25 Tests Per Box
STATII-41107 10-Panel STATCUP II (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MTD/OXY) 25 Tests Per Box
STATII-41107-A 10-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MTD/OXY + pH, SG, OX) 25 Tests Per Box
STATII-32107-A-E  10-Panel STATCUP II + Adulerants + Alcohol (THC/COC/MOR/MAMP/PCP/BUP/BAR/BZO/MTD/OXY + pH,SG,OX + ETOH) 25 Test Per Box
STATII-55107-A 10-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/BZO/BUP/MDMA/OXY/K2 + pH,SG,OX) 25 Test per Box
STATII-55127-A 12-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/BZO/BAR/BUP/MTD/MDMA/OXY/K2 + pH,SG,OX) 25 Test per Box
STATII-71127 12-Panel STATCUP II  (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MTD/MDMA/OXY/BUP) 25 Test per box
STATII-71127-A 12-Panel STATCUP II  + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MTD/MDMA/OXY/BUP + pH,SG,OX) 25 Test per box
STATII-83127 12-Panel STATCUP II (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MDMA/MTD/OXY/TCA) 25 Test per Box
STATII-83127-A 12-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MDMA/MTD/OXY/TCA + pH,SG,OX) 25 Test per Box
STATII-15127-A  12-Panel STATCUII + Adulterants(THC50/COC150/OPI2000/AMP500/MAMP500/BAR200/BZO200/6ACM10/OXY100/HYD300/MDMA500/MTD300+NI,CR,pH) 25 Test per box
STATII-43147-A 14 Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/AMP/MAMP/PCP/BAR/BZO/MTD/MDMA/OXY/BUP/EDDP/TCA + pH, CR, OX)  25 Test per Box
STATII-75147-A-CR 14 Panel STATCUPII + Adulterants (THC/COC/MOP/AMP/MAMP/PCP/BUP/BZO/MTD/MDMA/OXY/TRA/FEN/ETG, + CR, OX, Ph) 25 Test per Box
STATII-93147-A 14-Panel STATCUP II + Adulterants (THC/COC/MOR/MAMP/AMP/PCP/BZO/BAR/MTD/MDMA/OXY/BUP/TRA/FEN + CR,pH,OX) 25 Test per Box